Prijateljska utakmica u Maglaju/Radionica u Kaknju

Danas smo bili aktivni na dvije lokacije. Naše mlađe kategorije, Sunčice, Zvijezdice i Zvijezdice + gostovale su u Maglaju. Šezdeset naših (60) djevojčica uživalo je u odbojci i pripremalo se za Festival odbojke na kojem će igrati i djevojčice iz Maglaja.

Sa druge strane, za starije djevojčice, organizovali smo edukativnu radionicu ”Mladi, budite prepoznatljivi i aktivni” u saradnji sa udruženjem žena Mozaik kultura i tradicija. Radi se o omladinskoj zajednici, aktivizmu u zajednici i šta je to omladinski radnik. Radionica se imati i svoj nastavak naredne sedmice.