Održan roditeljski sastanak i upoznavanje sa Našom školom sporta

U subotu, 05.09.2015.g. održan je roditeljski sastanak povodom početka rada ”Naše škole sporta” u sali Doma kulture. Sastanku je prisustvovao veliki broj roditelja, ali i budućih polaznika. Roditelji su upoznati sa ciljevima i zadacima ”Naše škole sporta”, ali i aktivnostima koje će se provoditi u sezoni 2015/2016.

Odbojka je prva sekcija s kojom se kreće u rad, a polaznice su isključivo djevojčice od 6 do 14 godina. Svaka djevojčica je dobila ”Upisnicu” na kojoj se nalaze osnovni podaci o djetetu, kontakt telefon, bavljenje sportovima i najvažnije zdravstveno stanje.

Na osnovu ”Upisnice” djevojčice će dobiti i člansku knjižicu u kojoj se pored osnovnih podataka nalaze i rezultati tjelesnog razvoja, ali i plaćene članarine. Također, predstavljene  su i nove lopte sa kojima će se raditi.