Zasadi svoj hlad

”Mladi iz Kick-a, Naše škole sporta i NVO Alternative poklonili su gradu za Dan oslobođenja uređenu javnu površinu 🌳🌳🌳
Radi se o akciji “Zasadi svoj hlad” u kojoj su mladi ljudi zasadili 20 sadnica bijelog jasena. Akciji sadnje prethodili su radovi čišćenja površine od otpada i divljeg grmlja i rastinja.
Ponosni🌞 na 24 volontera i uspješno provedenu akciju.”